Materijal »

Individualno istraživanje

Studenti se mogu prijaviti za individualno istraživanje 21.- 22. 03. 2017. godine.

Prijava se vrši, uz prethodnu pripremu, kod Barbare Simeunović ili Ivana Tomaševića u terminima konsultacija. Termini konsultacija su dati na prezentaciji uvodnih vežbi.

Detalje vezane za individualno istraživanje možete preuzeti ovde.