Katedra za industrijsko i menadžment inženjerstvo

NAZIV KATEDRE: Katedra za industrijsko i menadžment inženjerstvo
RUKOVODILAC KATEDRE: prof. dr Dragoslav Slović
SEKRETAR KATEDRE: Dragana Stojanović

U sastavu Katedre za industrijsko i menadžment inženjerstvo nalazi se:

Centar za inženjering procesa
Rukovodilac: prof. dr Milić Radović

Laboratorija za proučavanje rada
Rukovodilac: Barbara Simeunović

Lean centar
Rukovodilac: Prof. dr Dragoslav Slović