Oktobarski ispitni rok

Svi studenti koji polažu ispit u oktobarskom ispitnom roku 14.9. (u terminu pismenog dela ispita) rade sve delove ispita – zadatke i gradivo sa I i II kolokvijuma.

Studenti koji žele da polažu ispit u oktobarskom roku, potrebno je da preostale delove projektnog zadatka pošalju na mejl ivona.jovanovic@fon.bg.ac.rs ili donesu u terminu polaganja ispita.

Septembarski ispitni rok – obaveštenje

Termin polaganja ispita iz predmeta Lokacija i raspored objekata u septembarskom ispitnom roku biće pomeren sa 22.8. na sredu 26.8. u 14 časova.

Studenti koji žele da polažu ispit u septembarskom roku, potrebno je da preostale delove projektnog zadatka pošalju do utorka 25.8.na mejl ivona.jovanovic@fon.bg.ac.rs.

Julski ispitni rok – projektni zadatak

Studenti koji žele da polažu ispit u julskom roku, potrebno je da preostale delove projektnog zadatka pošalju do utorka 7.7. u 16 časova na mejl ivona.jovanovic@fon.bg.ac.rs. Samo studenti koji predaju projektni zadatak do predviđenog roka imaju pravo da polažu ispit u julskom ispitnom roku.

Apsolventski rok – projektni zadatak

Studenti koji žele da polažu ispit u apsolventskom roku, potrebno je da preostale delove projektnog zadatka pošalju do nedelje 31.5. u 18 časova na ivona.jovanovic@fon.bg.ac.rs. Samo studenti koji predaju projektni zadatak do predviđenog roka imaju pravo da polažu ispit u apsolventskom ispitnom roku.