Vesti »

Rezultati pismenog dela ispita – oktobar 2017

Rezultate pismenog dela ispita u septembarskom ispitnom roku, kao i termine polaganja usmenog dela ispita možete pogledati ovde.

U poene u tabeli su uračunati bodovi osvojeni na vežbama na zadatku za 5 poena (koji se radio timski).

Studentima koji su radili timsko istraživanje (prethodnih godina) su u tabeli prikazani prepolovljeni poeni, i oni će se kao takvi dodavati na konačan broj poena (ne samo na usmeni deo ispita, kao što je to do sada bila praksa).

Uvid u radove će se održati u danas (četvrtak, 21.09.2017). u sali C301 u 13:30h.

Upis ocene u septembarskom ispitnom roku

Upis ocene u septembarskom ispitnom roku će se održati u sredu 13.09. u 12 časova u sali C301.

Kako bi ubrzali proces, neophodno je da svi studenti koji dođu na završni deo ispita u indeks upišu “Proizvodni sistemi” kod naziva predmeta, i datum 04.09.2017.

Uvid u radove u septembarskom ispitnom roku

Uvid u radove sa usmenog dela ispita će se održati u utorak 12.09.2017. u sali C001 po sledećem rasporedu:

  • 13:30 – studenti koji su radili ceo usmeni ispit u prvoj smeni (13 časova);
  • 13:45 – studenti koji su radili ceo usmeni ispit u drugoj smeni (14:45 časova);
  • 14:00 – studenti koji su radili deo ispita;

Uvid u radove je moguć samo u predviđenom terminu. Za uvid je neophodno da znate grupu zadataka koju ste radili.

Rezultati usmenog dela ispita u septembarskom ispitnom roku

Rezultate usmenog dela ispita u septembarskom ispitnom roku, kao i ukupan broj bodova osvojenih iz predmeta Proizvodni sistemi, možete pogledati ovde.

Na spisku su samo studenti koji su položili ceo ispit. Broj poena studenata koji su pali se može saznati isključivo na uvidu u radove.

Uvid u radove će se obaviti u utorak u sali i terminu koji će naknadno biti definisani.

Mole se studenti da provere bonus poene ostvarene u toku semestra, i ukoliko ima primedbi jave najkasnije u utorak do 12 sati na e-mail tomasevici@fon.bg.ac.rs. Naknadne reklamacije na bonus poene neće biti uzimane u obzir.

Ispravka rezultata pismenog dela ispita – septembar 2017

Ispravljene rezultate pismenog dela ispita u septembarskom ispitnom roku, kao i termine polaganja usmenog dela ispita možete pogledati ovde.

U poene u tabeli su uračunati bodovi osvojeni na vežbama na zadatku za 5 poena (koji se radio timski).

Studentima koji su radili timsko istraživanje (prethodnih godina) su u tabeli prikazani prepolovljeni poeni, i oni će se kao takvi dodavati na konačan broj poena (ne samo na usmeni deo ispita, kao što je to do sada bila praksa).

Rezultati pismenog dela ispita – septembar 2017

Rezultate pismenog dela ispita u septembarskom ispitnom roku, kao i termine polaganja usmenog dela ispita možete pogledati ovde.

U poene u tabeli su uračunati bodovi osvojeni na vežbama na zadatku za 5 poena (koji se radio timski).

Studentima koji su radili timsko istraživanje (prethodnih godina) su u tabeli prikazani prepolovljeni poeni, i oni će se kao takvi dodavati na konačan broj poena (ne samo na usmeni deo ispita, kao što je to do sada bila praksa).

Uvid u radove će se održati u danas (petak, 08.09.2017). u sali 104 u 12:30h.

Rezultati usmenog dela ispita, uvid u radove i završni deo ispita u julskom ispitnom roku

Rezultate usmenog dela ispita u julskom ispitnom roku, kao i ukupan broj bodova osvojenih iz predmeta Proizvodni sistemi, možete pogledati ovde.

Uvid u radove će se održati u sredu, 12.07. u sali c002 u 9 časova.

Uvid je moguće obaviti samo u navedenim terminima, bez izuzetaka, i bez kašnjenja !!!!

Završni deo ispita će se održati u sredu, 12.07. u sali c002 po sledećem rasporedu (redni brojevi su sa spiska iz ovog posta, na kojem su rezultati ispita):

  • 09:30 studenti od rednog broja 1 do rednog broja 74;
  • 10:00 studenti od rednog broja 75 do rednog broja 148;

Kako bi ubrzali proces, neophodno je da svi studenti koji dođu na završni deo ispita u indeks upišu “Proizvodni sistemi” kod naziva predmeta, i datum 06.07.2017.

Molimo studente da budu tačni, i pojave se na početku smene u koju su raspoređeni!!!