O centru

LEAN CENTER

Lin centar je osnovan 2011. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
Ideja o osnivanju Lin centra realizovana je u okviru Tempus projekta 511084-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPHES – LeanEA – Production and Profitability improvement in Serbia Enterprises by adopting Lean Thinking Philosophy and strengthening Enterprise – Academia connections. Cilj projekta je da se na Univerzitetima u Srbiji, učesnicima projekta, razvije mreža centara za razvoj i primenu lin pristupa, kroz uvođenje sadržaja iz oblasti lina u pojedine predmete i primenu ovog pristupa u preduzećima. U realizaciji ovog projekta učestvuju Univerzitet u Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu.

Cilj i aktivnosti centra

Cilj Lin centra je širenje i primena znanja o lin pristupu kroz:
• razvoj naučnoistraživačkog rada u oblasti povećanja efikasnosti u proizvodnji materijalnih dobara i pružanju usluga primenom lin pristupa,
• teoretsku i praktičnu obuku studenata u primeni lin pristupa,
• teoretsku i praktičnu obuku menažera i stručnjaka iz prakse u primeni lin pristupa,
• realizaciju projekata primene lin pristupa u u proizvodnji materijalnih dobara i pružanju usluga.

Aktivnosti Lin centra obuhvataju naučnoistraživački rad, edukaciju, konsalting i inženjering.
Naučno-istraživački rad
• priprema i izdavanje naučnih radova,
• saradnja i povezivanje sa drugim univerzitetima, fakultetima, centrima i institutima u zemlji i inostranstvu,
• aktivna saradnja i povezivanje sa drugim univerzitetima u cilju pripreme aplikacija za naučnoistraživačke projekte,
• organizovanje konferencija i seminara na temu Lin pristupa.

Edukacija:
• praktična obuka studenata u primeni lin pristupa
• podrška i dopunski rad sa studentima tokom izrade seminarskih, ispitnih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova sa težnjom da rezultati istraživanja budu novi projekti centra
• teoretska i praktična obuka menadžera i stručnjaka iz privrede

Konsalting i inženjering:
• Implementacija Lin koncepta u poslovanje privrednih organizacija,
• Obuka kadrova iz privrede u oblasti Lin filozofije i
• Konsultantske usluge.

Istraživači i saradnici centra

Rukovodilac Lin centra:

Prof. dr Dragoslav Slović, redovni profesor FON-a, dragoslav.slovic@fon.bg.ac.rs

Saradnici u Lin centru:

  • Prof. dr Milić Radović, redovni profesor FON-a u penziji, radovic.milic@fon.bg.ac.rs
  • dr Barbara Simeunović, docent FON-a, barbara.simeunovic@fon.bg.ac.rs
  • dr Dragana Stojanović, docent FON-a, dragana.stojanovic@fon.bg.ac.rs
  • dr Ivan Tomašević, docent FON-a, ivan.tomasevic@fon.bg.ac.rs
  • Ivona Jovanović, saradnik u nastavi FON-a, ivona.jovanovic@fon.bg.ac.rs

Kontakt:

Lin centar
Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Jove Ilića 154, Beograd, Srbija
Tel/fax: +381 11 3950 932
lean@fon.bg.ac.rs

O lin pristupu

Lin pristup je način poslovnog razmišljanja nastao na osnovu Tojotinog sistema proizvodnje, koji se zasniva na stavu da je neophodno eliminisati sva rasipanja ili gubitke u svim fazama procesa proizvodnje i pružanja usluga. Pojmove lean manufacturing i lean thinking definisali su istraživači sa MIT-a da bi objasnili značajne razlike ovakvog načina organizacije u odnosu na tada dominantni način masovne proizvodnje. Razlike su u tome što, po rezultatima njihovih istraživanja, lin zahteva duplo manje vremena ljudskog rada u fabrici, proizvodnog prostora, investicija u alate, inženjerskih časova i vremena za razvoj novih proizvoda. Drugi zaključak je da ovaj način razmišljanja sadrži univerzalne principe koji ne važe samo za Toyotu ili Japan, već se mogu svuda primeniti. Danas je u svetu ovaj pristup široko prihvaćen u industriji – proizvodnji materijalnih dobara i pružanju usluga i u administraciji. Polazeći od aktuelnog stanja u Srbiji, koje je takvo da se po produktivnosti Srbija nalazi značajno ispod proseka evropskih zemalja, smatramo da bi trebalo iskoristiti sve mogućnosti da se to stanje poboljša, što je i osnovni cilj Lin centra.

Konsalting

Profesionalni treninzi

Lista projekata

 

Naziv projekta

Klijent

Period implementacije

Unapređenje proizvodnih procesa u kompaniji BUCK Lighting BUCK Lighting, Beograd, Srbija Februar 2018 – April 2018
Projektovanje prostornog rasporeda u kompaniji Popović Company d.o.o. Popović Company d.o.o., Bački Jarak, Srbija Februar 2017 – Maj 2017
Mapiranje poslovnih procesa Sektora za ljudske resurse u MUP RS Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije Novembar 2015 – Decembar 2015
Upravljanje platnim fondom u javnoj upravi u Republici Srbiji Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Svetska banka Mart 2015 – Jun 2015
Projektovanje novog modela organizacione i strukture procesa sa izradom pravilnika o organizaciji i sistematizaciji u Jat Tehnika JAT Tehnika, Beograd, Srbija Septembar 2014 – Septembar 2015
Studija povećanja efikasnosti javnih preduzeća i javno-komunalnih preduzeća Grada Beograda Grad Beograd, Srbija Septembar 2014 – Oktobar 2014
Optimizacija poslovnih procesa u JP Elektromreža Srbije JP Elektromreža Srbije, Beograd, Srbija April 2014 – Septembar 2014
Optimizacija procesa, smanjivanje troškova proizvodnje i unapređivanje finansijskih performansi u AD „Sojaprotein“ Victoria Group, Bečej, Srbija Novembar 2013 – Januar 2014
Unapređenje organizacije preduzeća javnog sektora GO Obrenovac primenom standardizacije sistema zarada GO Obrenovac, Srbija Oktobar 2012 – Septembar 2013
Unapređenje organizacije preduzeća javnog sektora grada Beograda primenom standardizacije elemenata organizacije i funkcija podrške osnovnoj delatnosti Grad Beograd, Srbija 2012
511084-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPHES – LeanEA – Production and Profitability improvement in Serbia Enterprises by adopting Lean Thinking Philosophy and strengthening Enterprise – Academia connections Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Kragujevcu; partnerske kompanije – učesnici na projektu (FAD, Metalac a.d., Tarkett, JTI,Unimet) 2011-2013
Unapređenje organizacione strukture i sistematizacija poslova JKP Gradska toplana  Valjevo JKP Gradska toplana Valjevo, Srbija 2011
Projektovanje organizacione strukture i sistematizacija poslova Veletržnica  Beograd doo JKP Gradske pijace Beograd, Srbija 2011
Unapređenje organizacione strukture i sistema zarada HIP Petrohemija” Pančevo – u restrukturiranju ” HIP Petrohemija” Pančevo 2010
Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia – ConCur – 145009 – TEMPUS – 2009 – RS – JPHES Univerzitet u Beogradu, Srbija 2009-2012
Analiza organizacije javnih i javno komunalnih preduzeća Beograda Grad Beograd, Srbija 2009
Unapređenje sistema zarada i organizacije u Hypo Alpe- Adria- Banka a.d. Hypo Alpe- Adria- Banka a.d, Beograd, Srbija 2009
Unapređenje sistema zarada u Hypo Alpe- Adria- Leasing d.o.o. Hypo Alpe- Adria- Leasing d.o.o Banka a.d, Beograd, Srbija 2009
Kontrola procesa u avio industriji, obučavanje, kontrola i verifikacija Six sigma radnih procedura Orao a.d. Bijeljina, Bosna i Hercegovina 2009
Primena međunarodnih standarda serije ISO 9001:2008 Fakultet organizacionih nauka (interni projekat); Beograd, Srbija 2008 – 2010
PRISMA – Program for Resettlement In Serbia and Montenegro Army Ministarstvo odbrane Srbije i Crne Gore, Srbija i Crna Gora 2008
Povećanje konkurentnosti preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na tržištu u Republici Srbiji Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije, UNDP, Beograd, Srbija 2008
Povećanje efikasnosti proizvodnje Fabrike automobilskih delova FAD A.D.  primenom stimulativnih zarada i principa štedljive (lean) proizvodnje Fabrika automobilskih delova FAD A.D, Gornji Milanovac, Srbija 2008
Strateški razvoj upravljanja kompanijom Luka Beograd i razvoj korporativnog brend identiteta kompanije Luka Beograd, Unibrand Communications d.o.o, Beograd, Srbija 2008
Unapređenje procesa šivenja odeće od džinsa u preduzeću Zet Innovation – Novi Pazar Zet Innovation, Novi Pazar, Srbija 2006
Unapređenje procesa šivenja odeće od džinsa u preduzeću Max Menus – Novi Pazar Max Menus, Novi Pazar, Srbija 2006
Unapređenje procesa šivenja odeće za decu u preduzeću Stig – Novi Pazar Stig, Novi Pazar, Srbija 2005
Unapređenje organizacione strukture i sistematizacija poslova JKP Gradska toplana Kruševac JKP Gradska toplana Kruševac, Beograd, Srbija 2005
Unapređenje mikroorganizacije Telekoma Srbija AD Telekom Srbija AD, Beograd, Srbija 2005
Sistematizacija i vrednovanje poslova i sistem zarada u preduzeću Pupin Telekom DKTS – Beograd Pupin Telekom DKTS – Beograd, Beograd, Srbija 2003
Upravljanje kvalitetom poslovnih sistema Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, Beograd, Srbija 2002-2004
Sistematizacija i vrednovanje radnih mesta JP EPS – Elekrodistribucija Beograd EPS JP Elekrodistribucija Beograd, Beograd, Srbija 2002
Primena kaizen pristupa u uređivanju procesa rada Ortopedsko preduzeće Rudo, Beograd, Srbija 2002-2003
Uređenje procesa rada u Radnoj jedinici Ortotika, na primeru izrade invalidskih kolica Ortopedsko preduzeće Rudo, Beograd, Srbija 2002
Dijagnoza stanja primenom analitičkog metoda za povećanje profitabilnosti u Ortopedskom preduzeću Rudo Ortopedsko preduzeće Rudo, Beograd, Srbija 2002
Unapređenje proizvodnje primenom novog sistema stimulativnih zarada u kompaniji Sloga – Guča Sloga – Guša, Srbija 2002
Analiza tehnološke proizvodnje u kompaniji DP Javor Ivanjica DP Javor Ivanjica, Ivanjica, Srbija 2002
Plaćanje stimulativnih zarada i unapređivanje efikasnosti proizvodnje DP Javor Ivanjica, Ivanjica, Srbija 2002
Transfer i difuzija znanja i tehnologija MNT Republike Srbije, Beograd, Srbija 1998
Projektovanje, uvođenje i atestiranje sistema kvaliteta prema zahtevima standarda YUS-ISO 9004-2 na FON-u Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Srbija 1997