Konačni rezultati ispita u oktobarskom ispitnom roku

Konačne rezultate na ispitu u oktobarskom roku možete pogledati ovde.

Na spisku se nalaze samo studenti koji su položili ispit.

U konačan zbir poena su uračunati svi bonusi ostvareni u toku semestra.

Upis ocena je danas u 14:30 u sali 104.

Kako bi ubrzali proces, neophodno je da svi studenti koji dođu na završni deo ispita u indeks upišu “Proizvodni sistemi” kod naziva predmeta, i datum 17.09.2019.

Rezultati usmenog dela ispita, uvid u radove i raspored za završni deo ispita u septembarskom ispitnom roku

Rezultate usmenog dela ispita, kao i ukupan broj bodova osvojenih iz predmeta Proizvodni sistemi, možete pogledati ovde.

Na spisku se nalaze samo studenti koji su položili usmeni deo ispita (odnosno ispit u celini), i koji se pozivaju na završni deo ispita.

U konačan zbir poena su uračunati svi bonusi ostvareni u toku semestra.

Uvid u radove će se održati u utorak, 10.09. u 10 u sali 210.

Završni deo ispita će se održati u utorak, 10.09. u 10:30 u sali 210. Svi studenti dolaze u isto vreme! Nedolazak na završni deo ispita povlači upisivanje ocene 5 u ispitni spisak!!!

Kako bi ubrzali proces, neophodno je da svi studenti koji dođu na završni deo ispita u indeks upišu “Proizvodni sistemi” kod naziva predmeta, i datum 31.08.2019.

 

Rezultati pismenog dela ispita u septembarskom ispitnom roku 2019

Spisak studenata koji su položili pismeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Studenti mogu da polažu teorijski deo ispita isključivo u terminu u kojem su raspoređeni. Nikakve zamene nisu dozvoljene!

Uvid u radove će se održati u sredu 04.08. u 13:00 časova u sali C301.

Studenti moraju znati grupu zadataka koju su radili na ispitu ukoliko žele da pogledaju svoj rad.

Konačni rezultati – jul 2019

Konačne rezultate iz predmeta Proizvodni sistemi, možete pogledati ovde.

Na spisku se nalaze samo studenti koji su položili ispit.

Završni deo ispita će se održati danas, (12. 07.)  16h u sali B009.

Kako bi ubrzali proces, neophodno je da svi studenti koji dođu na završni deo ispita u indeks upišu “Proizvodni sistemi” kod naziva predmeta, i datum 05.07.2019.

Studentima koji ne budu bili na završnom delu ispita ili ne budu poslali indeks po nekome, biće upisana ocena 5 u ispitni spisak!!!

Rezultati pismenog dela ispita u julskom ispitnom roku 2019

Spisak studenata koji su položili pismeni deo ispita u julskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Studenti mogu da polažu teorijski deo ispita isključivo u terminu u kojem su raspoređeni. Nikakve zamene nisu dozvoljene!

Uvid u radove će se održati u sredu 10.07. u 11:30 časova u sali 310.

Studenti moraju znati grupu zadataka koju su radili na ispitu ukoliko žele da pogledaju svoj rad.

Studenti koji su položili jedan od kolokvijuma ili oba kolokvijuma, a nisu zadovoljni brojem osvojenih poena, i u julskom ispitnom roku žele da poprave rezultat, treba da se prijave na email ivona.jovanovic@fon.bg.ac.rs najkasnije u sredu 10.07. do 11 časova.

U prijavi treba da napišu koji deo gradiva žele da poprave.

U petak, 12.07.2019. će, brzo nakon polaganja teorijskog dela, biti organizovan i završni deo ispita (oko 15h), koji je obavezan. Studenti treba da sačekaju završni deo ispita.