Raspored polaganja pismenog dela ispita – jul 2020

Raspored polaganja pismenog dela ispita u julskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Ukoliko vas nema na spisku, možete se javiti putem Teams-a ili mejla ivona.jovanovic@fon.bg.ac.rs. Na spisku se nalaze svi studenti koji su prijavili ispit u julskom ispitnom roku.

Molimo vas da poštujete termine i sale.

Junski rok – rezultati ispita

Junski ispitni rok – konačni rezultati

Spisak studenata koji su položili ispit u junskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Na spisku se nalaze samo studenti koji su položili usmeni deo ispita (odnosno ispit u celini), i koji se pozivaju na završni deo ispita.

U konačan zbir poena su uračunati svi bonusi ostvareni u toku semestra.

Uvid u radove će se održati preko platforme Microsoft Teams u petak,  3. jula u 12h. Uvid je moguć isključivo u predviđenom terminu. Potrebno je da se svi studenti uključe na početku termina uvida.

Studenti koji nisu zadovoljni predloženom ocenom i ne žele da im se ona upiše, moraju se javiti isključivo u terminu uvida u radove da to potvrde, u suprotnom predložena ocena će biti uneta u sistem.

Ocene će biti unete u sistem odmah nakon uvida u radove, a upis ocena u indeks će se održati naknadno (u septembru).

Rezultati pismenog dela i raspored polaganja teorijskog dela ispita u junskom ispitnom roku 2020

Spisak studenata koji su položili pismeni deo ispita u junskom ispitnom roku, kao i raspored polaganja teorijskog dela ispita možete pogledati ovde.

Studenti mogu da polažu teorijski deo ispita isključivo u terminu u kojem su raspoređeni. Nikakve zamene nisu dozvoljene!

Uvid u radove će se održati preko platforme Microsoft Teams u četvrtak, 25. juna po sledećem rasporedu:

Sale: 015 i 102 u 11 časova – sve smene;

Sale: B009, B103 i 101 u 12 časova – sve smene;

Sale: Čitaonica, 103, 104, 105, 106 i 112 u 15 časova – sve smene.

Uvid je moguć isključivo u predviđenim terminima. Potrebno je da se svi studenti uključe na početku termina uvida. Studenti moraju znati grupu zadataka koju su radili na ispitu prilikom uvida.

Studenti koji su položili jedan od kolokvijuma ili oba kolokvijuma, a nisu zadovoljni brojem osvojenih poena, i u junskom ispitnom roku žele da poprave rezultat, treba da se prijave na email ivona.jovanovic@fon.bg.ac.rs najkasnije do subote 27.06. do 20 časova. U prijavi je potrebno da se napiše koji deo gradiva se popravlja.

Rezultati drugog kolokvijuma

Rezultate drugog kolokvijuma iz predmeta Proizvodni sistemi možete preuzeti ovde.

Na spisku su studenti koji su položili drugi kolokvijum. Na rezultatima su prikazani poeni koji predstavljaju zbir ostvarenih poena na kolokvijumu, kreativnoj radionici 2 i testu održanom na predavanjima. Za prolaz je bilo potrebno ostvariti u zbiru 56 poena (kolokvijum, kreativna radionica 2 i test).

Uvid u radove će se održati preko platforme Microsoft Teams u četvrtak, 11. juna po sledećem rasporedu:

Sale: Čitaonica, 201 i 210 u 13 časova – sve smene;

Sale: B009, 106, 112 i C201 u 16 časova – sve smene;

Sale: B103, 101, 102, 103, 104 i 105, u 17 časova – sve smene;

Uvid je moguć isključivo u predviđenim terminima.

Raspored polaganja drugog kolokvijuma

Drage koleginice i kolege,

Raspored polaganja drugog kolokvijuma po terminima i salama možete pogledati ovdeMolimo vas da poštujete termine i sale. Kolokvijum će se održati u nedelju 7.06.2020. i trajaće 30 minuta sa strukturom pitanja koju smo postavili u prethodnim obaveštenjima.

Prijava za drugi kolokvijum

Drage koleginice i kolege,

Zbog specifičnih uslova vezanih za trenutnu epidemiološku situaciju, a u cilju kreiranja rasporeda kolokvijuma po danima, terminima, smenama i salama, potrebno je da se prijavite za polaganje drugog kolokvijuma iz predmeta Proizvodni sistemi do utorka 2.06. do 12:00 časova na Teams-u putem linka.

Molimo studente da budu odgovorni i solidarni (kao što su bili do sada) i da se ne prijavljuju ako nisu sigurni da će pristupiti polaganju, jer nam je broj onih koji će izaći na kolokvijum jako bitan kako bi mogli da ispoštujemo sve predviđene mere prevencije.

Svako ko se ne prijavi za polaganje kolokvijuma neće moći da izađe na isti.