Individualno istraživanje

Detaljnije informacije o individualnom istraživanju možete preuzeti ovde.

Potrebno je da se studenti najpre pripreme u skladu sa uputstvom, a zatim prijave za individualno istraživanje u terminima konsultacija nastavnika u nedelji od 2-6. marta 2020. godine.

Konačni rezultati ispita u oktobarskom ispitnom roku

Konačne rezultate na ispitu u oktobarskom roku možete pogledati ovde.

Na spisku se nalaze samo studenti koji su položili ispit.

U konačan zbir poena su uračunati svi bonusi ostvareni u toku semestra.

Upis ocena je danas u 14:30 u sali 104.

Kako bi ubrzali proces, neophodno je da svi studenti koji dođu na završni deo ispita u indeks upišu “Proizvodni sistemi” kod naziva predmeta, i datum 17.09.2019.

Rezultati usmenog dela ispita, uvid u radove i raspored za završni deo ispita u septembarskom ispitnom roku

Rezultate usmenog dela ispita, kao i ukupan broj bodova osvojenih iz predmeta Proizvodni sistemi, možete pogledati ovde.

Na spisku se nalaze samo studenti koji su položili usmeni deo ispita (odnosno ispit u celini), i koji se pozivaju na završni deo ispita.

U konačan zbir poena su uračunati svi bonusi ostvareni u toku semestra.

Uvid u radove će se održati u utorak, 10.09. u 10 u sali 210.

Završni deo ispita će se održati u utorak, 10.09. u 10:30 u sali 210. Svi studenti dolaze u isto vreme! Nedolazak na završni deo ispita povlači upisivanje ocene 5 u ispitni spisak!!!

Kako bi ubrzali proces, neophodno je da svi studenti koji dođu na završni deo ispita u indeks upišu “Proizvodni sistemi” kod naziva predmeta, i datum 31.08.2019.