Rezultati pismenog dela ispita – jun 2018

Rezultate pismenog dela ispita u junskom ispitnom roku, kao i termine polaganja usmenog dela ispita možete pogledati ovde.

U poene u tabeli su uračunati bodovi osvojeni na vežbama na zadatku za 5 poena (koji se radio timski).

Studentima koji su radili timsko istraživanje (prethodnih godina) su u tabeli prikazani prepolovljeni poeni, i oni će se kao takvi dodavati na konačan broj poena (ne samo na usmeni deo ispita, kao što je to do sada bila praksa).

Uvid u radove će se održati u ponedeljak, 25.06.2018. u po sledećem rasporedu:

  • Studenti koji su polagali u I smeni u 10 sati u sali 201;
  • Studenti koji su polagali u II smeni u 10 sati u sali 210;

Studenti koji su u toku semestra položili oba kolokvijuma, a nisu zadovoljni rezultatom i želeli bi da poprave jedan od položenih kolokvijuma, treba da se prijave za popravni najkasnije do petka 22.06.2017. do 12 sati na JEDNU OD EMAIL ADRESA tisma@fon.bg.ac.rs ILI tomasevici@fon.bg.ac.rs

Dimitrijević Nevena i Medić Srđan su položili pismeni deo ispita, ali nisu prijavili ispit, pa se zbog toga ne nalaze na spisku studenata koji se pozivaju na usmeni deo ispita.

Rezultati II kolokvijuma

Spisak studenata koji su položili I kolokvijum možete pogledati ovde.

Uvid u radove će se održati po sledećem rasporedu:

  • Studenti koji su polagali u I smeni radove mogu videti u četvrtak 14.06. u sali 201 u 11h;
  • Studenti koji su polagali u II smeni radove mogu videti u četvrtak 14.06. u sali 201 u 12h.

Kako bi uvid u radove bio efikasno realizovan, studenti MORAJU da znaju u kojoj su smeni i sali polagali kolokvijum, kao i GRUPU ZADATAKA koju su radili.

Radovi se mogu pogledati isključivo u navedenim terminima.

Rezultati I kolokvijuma

Spisak studenata koji su položili I kolokvijum možete pogledati ovde.

Uvid u radove će se održati u utorak, 08.05. u sali 201 po sledećem rasporedu:

  • Studenti koji su polagali u I smeni (15.04. u 12h) u 12h;
  • Studenti koji su polagali u II smeni (15.04. u 13h) u 13h

Kako bi uvid u radove bio efikasno realizovan, studenti MORAJU da znaju u kojoj su smeni i sali polagali kolokvijum.

Radovi se mogu pogledati isključivo u navedenim terminima.