Konačni rezultati – oktobar 2018

Konačne rezultate iz predmeta Proizvodni sistemi u oktobarskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Na spisku se nalaze samo studenti koji su položili usmeni deo ispita (odnosno ispit u celini).

Završni deo ispita će biti održan danas (25.09.2018.) u 15h u čitaonici Fakulteta.

Studentima kojima ne bude upisana ocena u indeks, biće upisana ocena 5 na sistemu.

Kako bi ubrzali proces upisivanja ocena, neophodno je da svi studenti koji dođu na završni deo ispita u indeks upišu “Proizvodni sistemi” kod naziva predmeta, i datum 18.09.2018.

 

Važno obaveštenje!!!

Zbog formiranja lista za upis u više godine studija, neophodno je da se ispitni spiskovi zaključaju u toku sutrašnjeg dana, pa će rezultati usmenog dela ispita iz Proizvodnih sistema, uvid u radove i upis ocene biti organovani u toku dana, nakon završetka ispita.

Rezultati pismenog dela ispita – oktobar 2018

Rezultate pismenog dela ispita u oktobarskom ispitnom roku, kao i termine polaganja usmenog dela ispita možete pogledati ovde.

U poene ostvarene na pismenom delu ispita su uračunati bodovi osvojeni na vežbama na zadatku za 5 poena (koji se radio timski).

Uvid u radove će se održati u sredu, 19.09.2018. u 11h u sali C301.

Završni deo ispita (upis ocena) će biti održan u sredu, 26.09.2018. u 13:30 u sali C201.

Raspored polaganja pismenog dela ispita u oktobarskom ispitnom roku

Raspored polaganja pismenog dela ispita u oktobarskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Na spisku se nalaze svi studenti koji su prijavili ispit za polaganje u oktobarskom ispitnom roku, uključujući i one koji su pismeni deo ispita položili u nekom od prethodnih rokova (oni dolaze samo na usmeni deo ispita).

Polaganje je moguće samo u  sali koja je predviđena rasporedom polaganja!!!

Rezultati usmenog dela ispita, uvid u radove i završni deo ispita – septembar 2018

Rezultate usmenog dela ispita, kao i ukupan broj bodova osvojenih iz predmeta Proizvodni sistemi, možete pogledati ovde.

Na spisku se nalaze samo studenti koji su položili usmeni deo ispita (odnosno ispit u celini), i koji se pozivaju na završni deo ispita.

Završni deo ispita će biti održan u utorak, 11.09.2018. u sali C301 prema sledećem rasporedu:

  • redni broj 1-50 (sa spiska) – 10:30h
  • redni broj 51-92 (sa spiska) – 11:00h

Studentima kojima ne bude upisana ocena u indeks, biće upisana ocena 5 na sistemu.

Kako bi ubrzali proces upisivanja ocena, neophodno je da svi studenti koji dođu na završni deo ispita u indeks upišu “Proizvodni sistemi” kod naziva predmeta, i datum 01.09.2018.

Uvid u radove je u utorak, 11.09.2018. u 10h u sali C301.

Upis ocena

Upis ocena u septembarskom roku će biti održan u utorak, 11.09. 2018. u 11h. Raspored upisa i sala će biti objavljeni sa rezultatima usmenog dela ispita.

Rezultati pismenog dela ispita – septembar 2018

Rezultate pismenog dela ispita u julskom ispitnom roku, kao i termine polaganja usmenog dela ispita možete pogledati ovde.

U poene ostvarene na pismenom delu ispita su uračunati bodovi osvojeni na vežbama na zadatku za 5 poena (koji se radio timski).

Uvid u radove će se održati u sredu 05.09. u 10h u sali C301. Studenti koji žele da vide svoj rad MORAJU znati salu u kojoj su polagali i grupu zadataka koju su radili.

Studenti koji žele da poprave ceo usmeni ispit treba da se prijave mejlom do srede 05.09. do 10h.

Raspored polaganja pismenog dela ispita u septembarskom ispitnom roku

Raspored polaganja pismenog dela ispita u septembarskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Na spisku se nalaze svi studenti koji su prijavili ispit za polaganje u septembarskom ispitnom roku, uključujući i one koji su pismeni deo ispita položili u nekom od prethodnih rokova (oni dolaze samo na usmeni deo ispita).

Polaganje je moguće samo u  sali koja je predviđena rasporedom polaganja!!!

Rezultati usmenog dela ispita, uvid u radove i završni deo ispita – jul 2018

Rezultate usmenog dela ispita, kao i ukupan broj bodova osvojenih iz predmeta Proizvodni sistemi, možete pogledati ovde.

Na spisku se nalaze samo studenti koji su položili usmeni deo ispita (odnosno ispit u celini), i koji se pozivaju na završni deo ispita.

Kako bi ubrzali proces, neophodno je da svi studenti koji dođu na završni deo ispita u indeks upišu “Proizvodni sistemi” kod naziva predmeta, i datum 06.07.2018.