Prezentacije sa vežbi 2021

Prezentaciju sa prvih vežbi možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa drugih vežbi možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa trećih vežbi možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa četvrtih vežbi možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa petih vežbi možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa šestih vežbi možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa sedmih vežbi možete preuzeti ovde.

Prezentacije sa predavanja 2021

Prezentaciju sa prvog predavanja možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa drugog predavanja možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa trećeg predavanja možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa četvrtog predavanja možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa petog predavanja možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa šestog predavanja možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa sedmog predavanja možete preuzeti ovde.

Oktobarski ispitni rok – konačni rezultati

Spisak studenata koji su položili ispit u oktobarskom ispitnom roku možete pogledati ovde. Na spisku se nalaze samo studenti koji su položili ispit u celini. U konačan zbir poena su uračunati svi bonusi ostvareni u toku semestra.

Studenti koji nisu zadovoljni predloženom ocenom i ne žele da im se ona upiše, moraju poslati mejl na ivan.tomasevic@fon.bg.ac.rs da to potvrde najkasnije do danas 23. septembra u 21h, u suprotnom predložena ocena će biti uneta u sistem.

Upis ocena u indeks će se održati naknadno.

Rezultati pismenog i raspored polaganja teorijskog dela ispita – oktobar 2020

Spisak studenata koji su položili pismeni deo ispita, kao i raspored polaganja teorijskog dela ispita možete pogledati ovde.

Usmeni deo ispita će biti održan 23.9. u 11h u Čitaonici, umesto u sali 104.

Uvid u radove će se održati preko platforme Microsoft Teams u četvrtak 17.9. u 14:00h.

Potrebno je da se svi studenti uključe na početku termina uvida i da znaju grupu zadataka koju su radili na ispitu.