Rezultati usmenog dela ispita, uvid u radove i završni deo ispita – jul 2018

Rezultate usmenog dela ispita, kao i ukupan broj bodova osvojenih iz predmeta Proizvodni sistemi, možete pogledati ovde.

Na spisku se nalaze samo studenti koji su položili usmeni deo ispita (odnosno ispit u celini), i koji se pozivaju na završni deo ispita.

Kako bi ubrzali proces, neophodno je da svi studenti koji dođu na završni deo ispita u indeks upišu “Proizvodni sistemi” kod naziva predmeta, i datum 06.07.2018.

Obaveštenje o završnom delu ispita i uvidu u radove sa usmenog dela ispita

Uvid u radove sa usmenog dela ispita će se održati u petak 13.07. u sali B009 u 17 časova.

Završni deo ispita će se održati u petak 13.07. u sali B009 u 18 časova.

Prisustvo na završnom delu ispita je obavezno! U izvanrednim situacijama, kada je student zaista sprečen da prisustvuje, može se poslati indeks po nekom, uz prethodno obaveštavanje predmetnih nastavnika mejlom (zašto je student sprečen da dođe, i ko će u njegovo ime doneti indeks). Studentima koji ne budu bili na završnom delu ispita ili ne budu poslali indeks po nekome, biće upisana ocena 5 u ispitni spisak!!!

Rezultati pismenog dela ispita – jul 2018

Rezultate pismenog dela ispita u julskom ispitnom roku, kao i termine polaganja usmenog dela ispita možete pogledati ovde.

U poene ostvarene na pismenom delu ispita su uračunati bodovi osvojeni na vežbama na zadatku za 5 poena (koji se radio timski).

Studentima koji su radili timsko istraživanje (prethodnih godina) su u tabeli prikazani prepolovljeni poeni, i oni će se kao takvi dodavati na konačan broj poena (ne samo na usmeni deo ispita, kao što je to do sada bila praksa).

Uvid u radove će se održati u sredu, 11.07.2018. u 15h. Sala u kojoj će biti održan uvid će biti naknadno objavljena.

Završni deo ispita (upis ocena) će biti održan u petak, 13.07.2018. u popodnevnim časovima. Tačan termin će biti naknadno objavljen.

Raspored polaganja pismenog dela ispita u julskom ispitnom roku

Raspored polaganja pismenog dela ispita u julskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Na spiksu se nalaze svi studenti koji su prijavili ispit za polaganje u julskom ispitnom roku, uključujući i one koji su pismeni deo ispita položili u nekom od prethodnih rokova (oni dolaze samo na usmeni deo ispita).

Polaganje je moguće samo u  sali koja je predviđena rasporedom polaganja!!!

UPIS OCENA IZ PROIZVODNIH SISTEMA

Prisustvo upisu ocena je obavezno. Studenti koji su zaista spreceni, mogu poslati indeks po nekome. Studenti koji imaju matematiku, mogu doci pre tog ispita (od 10h). Studentima koji ne dodju, ili ne posalju indeks, pisace se ocena 5.

Rezultati usmenog dela ispita, uvid u radove i završni deo ispita – jun 2018

Rezultate usmenog dela ispita, kao i ukupan broj bodova osvojenih iz predmeta Proizvodni sistemi, možete pogledati ovde.

Na spisku se nalaze samo studenti koji su položili usmeni deo ispita (odnosno ispit u celini), i koji se pozivaju na završni deo ispita.

Bonusi sa ponavljanja gradiva za 10 poena (kolona “projektni zadatak”) su prikazani duplirani, u konačnom broju poena je računata polovina prikazanih poena (koliko je na ponavljanju gradiva i osvojeno).

Uvid u radove će se održati u petak, 29.06. u sali c301 u 9 časova.

Uvid je moguće obaviti samo u navedenom terminu, bez izuzetaka, i bez kašnjenja !!!!

Završni deo ispita će se održati u petak, 29.06. u sali c301 po sledećem rasporedu (redni brojevi su sa spiska iz ovog posta, na kojem su rezultati ispita):

 • 10:00 studenti od rednog broja 1 do rednog broja 50;
 • 10:15 studenti od rednog broja 51 do rednog broja 100;
 • 10:30 studenti od rednog broja 101 do rednog broja 150;
 • 10:45 studenti od rednog broja 151 do rednog broja 200;
 • 11:00 studenti od rednog broja 201 do rednog broja 250;
 • 11:15 studenti od rednog broja 251 do rednog broja 300;
 • 11:30 studenti od rednog broja 301 do rednog broja 350;
 • 11:45 studenti od rednog broja 351 do rednog broja 400;
 • 12:00 studenti od rednog broja 401 do rednog broja 423;

Kako bi ubrzali proces, neophodno je da svi studenti koji dođu na završni deo ispita u indeks upišu “Proizvodni sistemi” kod naziva predmeta, i datum 16.06.2018.

Molimo studente da budu tačni, i pojave se na početku smene u koju su raspoređeni!!!

Rezultati pismenog dela ispita – jun 2018

Rezultate pismenog dela ispita u junskom ispitnom roku, kao i termine polaganja usmenog dela ispita možete pogledati ovde.

U poene u tabeli su uračunati bodovi osvojeni na vežbama na zadatku za 5 poena (koji se radio timski).

Studentima koji su radili timsko istraživanje (prethodnih godina) su u tabeli prikazani prepolovljeni poeni, i oni će se kao takvi dodavati na konačan broj poena (ne samo na usmeni deo ispita, kao što je to do sada bila praksa).

Uvid u radove će se održati u ponedeljak, 25.06.2018. u po sledećem rasporedu:

 • Studenti koji su polagali u I smeni u 10 sati u sali 201;
 • Studenti koji su polagali u II smeni u 10 sati u sali 210;

Studenti koji su u toku semestra položili oba kolokvijuma, a nisu zadovoljni rezultatom i želeli bi da poprave jedan od položenih kolokvijuma, treba da se prijave za popravni najkasnije do petka 22.06.2017. do 12 sati na JEDNU OD EMAIL ADRESA tisma@fon.bg.ac.rs ILI tomasevici@fon.bg.ac.rs

Dimitrijević Nevena i Medić Srđan su položili pismeni deo ispita, ali nisu prijavili ispit, pa se zbog toga ne nalaze na spisku studenata koji se pozivaju na usmeni deo ispita.