Materijal » Vezbe »

Prezentacije sa vežbi 2021

Prezentaciju sa prvih vežbi možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa drugih vežbi možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa trećih vežbi možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa četvrtih vežbi možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa petih vežbi možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa šestih vežbi možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa sedmih vežbi možete preuzeti ovde.

Prijava za prvi kolokvijum

Drage kolege,

Zbog specifičnih uslova vezanih za trenutnu epidemiološku situaciju, a u cilju kreiranja rasporeda kolokvijuma po danima, terminima, smenama i salama, potrebno je da se prijavite za polaganje prvog kolokvijuma iz predmeta Proizvodni sistemi do utorka 19.05. do 18:00h na Teams-u putem linka.

Molimo studente da budu odgovorni i solidarni (kao što su bili do sada) i da se ne prijavljuju ako nisu sigurni da će pristupiti polaganju, jer nam je broj onih koji će izaći na kolokvijum jako bitan kako bi mogli da ispoštujemo sve predviđene mere prevencije.

Svako ko se ne prijavi za polaganje kolokvijuma neće moći da izađe na isti.