Materijal » Predavanja »

Prezentacije sa predavanja 2021

Prezentaciju sa prvog predavanja možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa drugog predavanja možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa trećeg predavanja možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa četvrtog predavanja možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa petog predavanja možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa šestog predavanja možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa sedmog predavanja možete preuzeti ovde.

Prijava za prvi kolokvijum

Drage kolege,

Zbog specifičnih uslova vezanih za trenutnu epidemiološku situaciju, a u cilju kreiranja rasporeda kolokvijuma po danima, terminima, smenama i salama, potrebno je da se prijavite za polaganje prvog kolokvijuma iz predmeta Proizvodni sistemi do utorka 19.05. do 18:00h na Teams-u putem linka.

Molimo studente da budu odgovorni i solidarni (kao što su bili do sada) i da se ne prijavljuju ako nisu sigurni da će pristupiti polaganju, jer nam je broj onih koji će izaći na kolokvijum jako bitan kako bi mogli da ispoštujemo sve predviđene mere prevencije.

Svako ko se ne prijavi za polaganje kolokvijuma neće moći da izađe na isti.