Praksa u kompaniji Robert Bosch d.o.o.

Kompanija Robert Bosch d.o.o. trenutno ima otvorenu poziciju za praksu u odeljenju tehničkih funkcija, konkretno u delu koji se bavi industrijskim inženjerstvom. Praksa traje 6 meseci, plaćena je i namenjena je studentima završnih godina master i osnovnih akademskih studija.

Detalje oglasa možete pogledati ovde.

Rezultati usmenog dela ispita u januarskom ispitnom roku

Rezultate usmenog dela ispita u januarskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Uvid u radove je u ponedeljak 22.01. u 16h u kabinetu 311c.

Studentima koji su radili nadoknadu su poeni upisani u kolonu sa vežbama koje su nadoknađivali.

Studentima koji su polagali test u predroku, pa u januaru ponovo izašli na ispit su upisani poslednji ostvareni rezultati u kolonu Usmeni.

Studenti koji su radili test u predroku, i žele da im se taj rezultat računa kao nadoknada propuštenih vežbi, treba da se jave najkasnije u ponedeljak do 14h na mejl tomasevici@fon.bg.ac.rs

Studenti koji će ispit polagati u nekom od narednih rokova (test ili seminarski), a trenutno imaju dovoljno poena u zbiru za prolaz ali neće da im se u januarskom ispitnom roku upiše ocena, treba da se jave najkasnije u ponedeljak do 14h na mejl tomasevici@fon.bg.ac.rs

Upis ocene će biti u sredu 24.01. u 15h u kabinetu 311c.

Predaja seminarskih radova u januarskom ispitnom roku

Krajnji rok za predaju seminarskih radova u januarskom ispitnom roku je sreda 17.01.2018. do 12 časova (podne). Radovi pristigli nakon ovog roka će biti razmatrani u narednom (februarskom) ispitnom roku. Ukoliko studenti žele da pošalju radnu verziju seminarskog rada, koja će biti komentarisana i vraćena na eventualnu ispravku, to mogu da urade do srede 10.01.2018 do 12 časova (podne). Za radove koji stignu nakon 10.01.2018. će se smatrati da su poslati u finalnom obliku, i biće ocenjeni u skladu sa urađenim.

Termin prezentacije seminarskih radova u januarskom ispitnom roku će biti naknadno definisan. Prezentacija treba traje maksimalno 5 minuta, gde će biti prezentirani samo najznačajniji rezultati i zaključci seminarskog rada.

Nadoknada poena sa vežbi

Studenti koji su propustili neki od termina vežbi propuštene bodove mogu da nadoknade tako što će raditi TEST I SEMINRASKI RAD, gde će se na testu nadoknađivati bodovi, dok će se seminarski rad bodovati kao usmeni deo ispita.

Studenti koji žele da nadoknade bodove treba da se prijave na mejl tomasevici@fon.bg.ac.rs najkasnje do petka 05.01.2018. do 12 časova (podne). Naknadne prijave neće biti uzimane u obzir. Test se radi u terminu ispita iz Osnova industrijskog inženjerstva. Na testu se može nadoknaditi maksimalno 15 bodova (u zavisnosti od rezultata i termina vežbi koji je propušten). Moguć je samo jedan pokušaj nadoknade poena, i to u januarskom ispitnom roku.

Važno!!!

Mole se studenti da pre predaje seminarskih radova dobro provere da li je rad napisan u skladu sa uputstvom koje je istaknuto na sajtu, jer se u radovima ponavljaju situacije koje su u uputstvu detaljno objašnjene (slike treba da su na srpskom, ako su preuzete treba da stoji izvor, treba ih precrtati ne “kropovati” iz originalnog izvora, svaka slika i tabela treba da imaju naslov, u spisku literature treba da stoji samo literatura koja je eksplicitno “prozvana” u samom radu, navođenje literature, …). Komentarisanje elemenata koji su detaljno propisani, a često čak i ne predstavljaju suštinu samog rada, oduzima dosta vremena i studentima i nastavnicima.

Takođe, dobro je krenuti od zvanične literature (prezentacije profesora Slovića i knjige Kaizen autora Vasiljevića i Slovića koja se može uzeti iz biblioteke ili kupiti u skriptarnici), pre nego što se posegne za izvorima od kojih je neke zaista teško nabaviti.