Prezentacije sa nastave (prve tri nedelje)

Prezentaciju sa predavanja održanih u prvoj nedelji nastave možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa vežbi održanih u prvoj nedelji nastave možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa predavanja održanih u drugoj nedelji nastave možete preuzeti  ovde.

Prezentaciju sa vežbi održanih u drugoj nedelji nastave možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa predavanja održanih u trećoj nedelji nastave možete preuzeti ovde.

Letnja Kaizen škola

Kaizen institut organizuje letnju Kaizen školu u vidu besplatnih on-line seminara, na temu “Kako povećati produktivnost uz pomoć KAIZEN metodologije”.

Više informacija o školi i registraciji možete pronaći ovde.

Rezultati ispita u julskom ispitnom roku

Rezultate ispita iz predmeta Inženjering procesa u julskom ispitnom roku možete preuzeti ovde.

Zbog celokupne situacije, upis ocena če biti održan naknadno, a ocene će proći kroz sistem. Studenti koji nisu zadovoljni ocenom i ne žele da ocena prođe kroz sistem, potrebno je da se jave na mail: dragana.stojanovic@fon.bg.ac.rs do petka 10. jula 2020 godine.

Predaja projektnog zadatka

Studenti koji žele da polažu ispit u junskom ispitnom roku, a nisu predali projektni zadatak, potrebno je da pošalju isti najkasnije do srede, 17.06. 2020. na dragana.stojanovic@fon.bg.ac.rs.

Konsultacije

Dragana Stojanović će držati konsultacije 25.3. od 9h do 10h na Microsoft Teams-u. Možete je kontaktirati koristeći chat ili poziv.