Rezultati pismenog dela ispita – januar 2021

Spisak studenata koji su položili pismeni deo ispita u januarskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Usmeni deo ispita će se održati u subotu 6.02.2021. godine u 12 časova u amfiteatru B103.