Raspored polaganja pismenog dela ispita – avgust 2020

Raspored polaganja pismenog dela ispita, koji će biti održan u sredu 19.8. u 13 časova, možete pogledati ovde.

Ukoliko vas nema na spisku javite se putem Teams-a ili mejla ivona.jovanovic@fon.bg.ac.rs. Na rasporedu se nalaze svi studenti koji su prijavili ispit, kao i studenti koji imaju položen pismeni deo ispita.

Letnja Kaizen škola

Kaizen institut organizuje letnju Kaizen školu u vidu besplatnih on-line seminara, na temu “Kako povećati produktivnost uz pomoć KAIZEN metodologije”.

Više informacija o školi i registraciji možete pronaći ovde.

Julski rok – rezultati ispita

Julski ispitni rok – konačni rezultati

Spisak studenata koji su položili ispit u julskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Na spisku se nalaze samo studenti koji su položili usmeni deo ispita (odnosno ispit u celini), i koji se pozivaju na završni deo ispita.

U konačan zbir poena su uračunati svi bonusi ostvareni u toku semestra.

Uvid u radove će se održati preko platforme Microsoft Teams u subotu,  18. jula u 11h. Uvid je moguć isključivo u predviđenom terminu. Potrebno je da se svi studenti uključe na početku termina uvida.

Studenti koji nisu zadovoljni predloženom ocenom i ne žele da im se ona upiše, moraju se javiti isključivo u terminu uvida u radove da to potvrde, u suprotnom predložena ocena će biti uneta u sistem.

Ocene će biti unete u sistem odmah nakon uvida u radove, a upis ocena u indeks će se održati naknadno (u septembru).

Rezultati pismenog i raspored polaganja teorijskog dela ispita u julskom ispitnom roku 2020

Spisak studenata koji su položili pismeni deo ispita u julskom ispitnom roku, kao i raspored polaganja teorijskog dela ispita možete pogledati ovde.

Uvid u radove će se održati preko platforme Microsoft Teams u utorak 14. jula u 12 časova.

Potrebno je da se svi studenti uključe na početku termina uvida i da znaju grupu zadataka koju su radili na ispitu.

Raspored polaganja pismenog dela ispita – jul 2020

Raspored polaganja pismenog dela ispita u julskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Ukoliko vas nema na spisku, možete se javiti putem Teams-a ili mejla ivona.jovanovic@fon.bg.ac.rs. Na spisku se nalaze svi studenti koji su prijavili ispit u julskom ispitnom roku.

Molimo vas da poštujete termine i sale.

Junski rok – rezultati ispita

Junski ispitni rok – konačni rezultati

Spisak studenata koji su položili ispit u junskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Na spisku se nalaze samo studenti koji su položili usmeni deo ispita (odnosno ispit u celini), i koji se pozivaju na završni deo ispita.

U konačan zbir poena su uračunati svi bonusi ostvareni u toku semestra.

Uvid u radove će se održati preko platforme Microsoft Teams u petak,  3. jula u 12h. Uvid je moguć isključivo u predviđenom terminu. Potrebno je da se svi studenti uključe na početku termina uvida.

Studenti koji nisu zadovoljni predloženom ocenom i ne žele da im se ona upiše, moraju se javiti isključivo u terminu uvida u radove da to potvrde, u suprotnom predložena ocena će biti uneta u sistem.

Ocene će biti unete u sistem odmah nakon uvida u radove, a upis ocena u indeks će se održati naknadno (u septembru).

Rezultati pismenog dela i raspored polaganja teorijskog dela ispita u junskom ispitnom roku 2020

Spisak studenata koji su položili pismeni deo ispita u junskom ispitnom roku, kao i raspored polaganja teorijskog dela ispita možete pogledati ovde.

Studenti mogu da polažu teorijski deo ispita isključivo u terminu u kojem su raspoređeni. Nikakve zamene nisu dozvoljene!

Uvid u radove će se održati preko platforme Microsoft Teams u četvrtak, 25. juna po sledećem rasporedu:

Sale: 015 i 102 u 11 časova – sve smene;

Sale: B009, B103 i 101 u 12 časova – sve smene;

Sale: Čitaonica, 103, 104, 105, 106 i 112 u 15 časova – sve smene.

Uvid je moguć isključivo u predviđenim terminima. Potrebno je da se svi studenti uključe na početku termina uvida. Studenti moraju znati grupu zadataka koju su radili na ispitu prilikom uvida.

Studenti koji su položili jedan od kolokvijuma ili oba kolokvijuma, a nisu zadovoljni brojem osvojenih poena, i u junskom ispitnom roku žele da poprave rezultat, treba da se prijave na email ivona.jovanovic@fon.bg.ac.rs najkasnije do subote 27.06. do 20 časova. U prijavi je potrebno da se napiše koji deo gradiva se popravlja.

Rezultati drugog kolokvijuma

Rezultate drugog kolokvijuma iz predmeta Proizvodni sistemi možete preuzeti ovde.

Na spisku su studenti koji su položili drugi kolokvijum. Na rezultatima su prikazani poeni koji predstavljaju zbir ostvarenih poena na kolokvijumu, kreativnoj radionici 2 i testu održanom na predavanjima. Za prolaz je bilo potrebno ostvariti u zbiru 56 poena (kolokvijum, kreativna radionica 2 i test).

Uvid u radove će se održati preko platforme Microsoft Teams u četvrtak, 11. juna po sledećem rasporedu:

Sale: Čitaonica, 201 i 210 u 13 časova – sve smene;

Sale: B009, 106, 112 i C201 u 16 časova – sve smene;

Sale: B103, 101, 102, 103, 104 i 105, u 17 časova – sve smene;

Uvid je moguć isključivo u predviđenim terminima.