Rezultati usmenog dela ispita, uvid u radove i završni deo ispita u julskom ispitnom roku

Rezultate usmenog dela ispita u julskom ispitnom roku, kao i ukupan broj bodova osvojenih iz predmeta Proizvodni sistemi, možete pogledati ovde.

Uvid u radove će se održati u sredu, 12.07. u sali c002 u 9 časova.

Uvid je moguće obaviti samo u navedenim terminima, bez izuzetaka, i bez kašnjenja !!!!

Završni deo ispita će se održati u sredu, 12.07. u sali c002 po sledećem rasporedu (redni brojevi su sa spiska iz ovog posta, na kojem su rezultati ispita):

 • 09:30 studenti od rednog broja 1 do rednog broja 74;
 • 10:00 studenti od rednog broja 75 do rednog broja 148;

Kako bi ubrzali proces, neophodno je da svi studenti koji dođu na završni deo ispita u indeks upišu “Proizvodni sistemi” kod naziva predmeta, i datum 06.07.2017.

Molimo studente da budu tačni, i pojave se na početku smene u koju su raspoređeni!!!

 

Rezultati pismenog dela ispita – jul 2017

Rezultate pismenog dela ispita u julskom ispitnom roku, kao i termine polaganja usmenog dela ispita možete pogledati ovde.

U poene u tabeli su uračunati bodovi osvojeni na vežbama na zadatku za 5 poena (koji se radio timski).

Studentima koji su radili timsko istraživanje (prethodnih godina) su u tabeli prikazani prepolovljeni poeni, i oni će se kao takvi dodavati na konačan broj poena (ne samo na usmeni deo ispita, kao što je to do sada bila praksa).

Uvid u radove će se održati u danas (ponedeljak, 10.07.2017). u sali C002 po sledećem rasporedu:

 • I grupa  – u 14 sati;
 • II grupa  -  14:30 sati.

Rezultati usmenog dela ispita, uvid u radove i završni deo ispita

Rezultate usmenog dela ispita, kao i ukupan broj bodova osvojenih iz predmeta Proizvodni sistemi, možete pogledati ovde.

Na spisku se nalaze samo studenti koji su položili usmeni deo ispita (odnosno ispit u celini), i koji se pozivaju na završni deo ispita.

Uvid u radove će se održati u utorak, 27.06. u sali c301 po sledećem rasporedu:

 • 14:00 studenti koji su polagali ceo ispit;
 • 14:30 studenti koji su polagali deo ispita;

Uvid je moguće obaviti samo u navedenim terminima, bez izuzetaka, i bez kašnjenja !!!!

Završni deo ispita će se održati u sredu, 28.06. u sali c201 po sledećem rasporedu (redni brojevi su sa spiska iz ovog posta, na kojem su rezultati ispita):

 • 09:00 studenti od rednog broja 1 do rednog broja 50;
 • 09:30 studenti od rednog broja 51 do rednog broja 100;
 • 10:00 studenti od rednog broja 101 do rednog broja 150;
 • 10:30 studenti od rednog broja 151 do rednog broja 200;
 • 11:00 studenti od rednog broja 201 do rednog broja 250;
 • 11:30 studenti od rednog broja 251 do rednog broja 300;
 • 12:00 studenti od rednog broja 301 do rednog broja 350;
 • 12:30 studenti od rednog broja 351 do rednog broja 380;

Kako bi ubrzali proces, neophodno je da svi studenti koji dođu na završni deo ispita u indeks upišu “Proizvodni sistemi” kod naziva predmeta, i datum 17.06.2017.

Molimo studente da budu tačni, i pojave se na početku smene u koju su raspoređeni!!!

Rezultati pismenog dela ispita – jun 2017

Rezultate pismenog dela ispita u junskom ispitnom roku, kao i termine polaganja usmenog dela ispita možete pogledati ovde.

U poene u tabeli su uračunati bodovi osvojeni na vežbama na zadatku za 5 poena (koji se radio timski).

Studentima koji su radili timsko istraživanje (prethodnih godina) su u tabeli prikazani prepolovljeni poeni, i oni će se kao takvi dodavati na konačan broj poena (ne samo na usmeni deo ispita, kao što je to do sada bila praksa).

Uvid u radove će se održati u petak, 23.06.2016. u sali B103 po sledećem rasporedu:

 • Studenti koji su polagali u I smeni u 10 sati;
 • Studenti koji su polagali u II smeni u 11 sati;

Studenti koji su u toku semestra položili oba kolokvijuma, a nisu zadovoljni rezultatom i želeli bi da poprave jedan od položenih kolokvijuma, treba da se prijave za popravni najkasnije do petka 23.06.2017. do 12 sati na meil tisma@fon.bg.ac.rs

Uvid u radove – II kolokvijum

Uvid u radove sa II kolokvijuma će se održati u četvrtak 15.06. u sali B002 po sledećem rasporedu:

 • I smena (grupe I i II) u 10 časova;
 • II smena (grupe III i IV) u 12 časova.

Uvid je U, ne OD. Neophodno je da studenti znaju grupu zadataka koju su radili i salu u kojoj su radili. Studenti koji ne znaju grupu ili salu neće moći da vide svoje radove!!!

Studentima koji su za vreme kolokvijuma uhvaćeni u korišćenju nedozvoljnih sredstava će biti oduzeti svi bonus poeni koji su ostvareni u toku semestra. Svako naredno nedolično ponašanje će rezultirati prijavom protiv studenta koji koristi nedozvoljena sredstva, zabranom izlaska na ispit, i oduzimanjem osvojenih bonus poena.

Lovrić Milomir može svoj indeks da pokupi na uvidu u radove.