Author Archives: korisnik

Junski ispitni rok – predaja PZ i polaganje ispita

Studenti koji žele da polažu Inženjering procesa u junskom ispitnom roku, a nisu predali sve delove projektnog zadatka, to mogu uraditi u četvrtak, 14. 06. 2018. u 10:00h u kabinetu 311c.

Ispit će biti održan 16.06.2018. u 12h (ne u 14:30h, kao što je predviđeno rasporedom) u sali 015

 

Februarski ispitni rok – predaja PZ, polaganje i upis ocena

Studenti koji žele da polažu Inženjering procesa u februarskom ispitnom roku, a nisu predali sve delove projektnog zadatka, to mogu uraditi u utorak, 06.02. 2018. u 11:30h u kabinetu 311c (pola sata pre ispita).

Ispit se polaže u sali B009 i odmah nakon ispita će biti uvid u radove i upis ocena (obavezno poneti indeks).

Studenti koji su položili u januarskom ispitnom roku a nije im upisana ocena u indeks, mogu to da urade u utorak, 06.02. 2018. u 11:30h u kabinetu 311c.

Januarski ispitni rok – rezultati

Rezultate ostvarene na ispitu u januarskom ispitnom roku, možete pogledati ovde.

Uvid u radove će biti održan u sredu, 24.01.2018. u 10h u kabinetu 311c.

Upis ocena za sve studente će biti održan u četvrtak, 25.01.2018. u 10h u sali C201 (ne u petak, kako je u rasporedu predviđeno).

Kako bi se upis ocena što efikasnije realizovali, potrebno je da svi studenti upišu u indeks naziv predmeta, i datum 18.01.2018. Lično prisustvo na upisu ocena nije obavezno.

Rezultati PZ

Poene ostvarene na projektnom zadatku možete videti ovde.

Ovi poeni će biti množeni koeficijentima 0.9, 0.95 ili 1, u zavisnosti od prisustva na vežbama. Obaveštenje o koeficijentima za sve studente će biti objavljeno u petak, 29.12. 2017.