X nedelja nastave

Prezentaciju sa X termina vežbi možete preuzeti ovde.

Formular za PQCDSM ceklistu možete preuzeti ovde.

Formular za identifikacioni karton možete preuzeti ovde.

Formular za dijagram toka procesa (dokument je izvorno rađen u prigramu Microsoft Visio, i potrebno ga je imati za editovanje formulara) možete preuzeti ovde.

Formular šematskog prikaza procesa (dokument je izvorno rađen u prigramu Microsoft Visio, i potrebno ga je imati za editovanje formulara) možete preuzeti ovde.

Matricu za analizu aktivnosti procesa iz aspekta dodavanja vrednosti možete preuzeti ovde.

5W1H matricu možete preuzeti ovde.

Promena termina konsultacija

Barbara Simeunović će u nedelji 27.11. – 01.12. 2017. godine, držati konsultacije u petak,  01.12. 2017. godine, 10-12h, u kabinetu 311c (neće biti konsultacija u utorak).

Rezultati prvog i drugog dela PZ

Rezultate prvog i drugog dela projektnog zadatka možete preuzeti ovde.

Studenti, kod kojih su rezultati u osenčenim poljima, treba znatno da izmene drugi deo, kako bi mogli dobro da urade naredne delove projektnog zadatka, o čemu će detaljnije informacije dobiti u terminu vežbi.