Materijal » Vežbe »

X nedelja nastave

Prezentaciju sa X termina vežbi možete preuzeti ovde.

Formular za PQCDSM ceklistu možete preuzeti ovde.

Formular za identifikacioni karton možete preuzeti ovde.

Formular za dijagram toka procesa (dokument je izvorno rađen u prigramu Microsoft Visio, i potrebno ga je imati za editovanje formulara) možete preuzeti ovde.

Formular šematskog prikaza procesa (dokument je izvorno rađen u prigramu Microsoft Visio, i potrebno ga je imati za editovanje formulara) možete preuzeti ovde.

Matricu za analizu aktivnosti procesa iz aspekta dodavanja vrednosti možete preuzeti ovde.

5W1H matricu možete preuzeti ovde.