Materijal »

Materijal sa V termina nastave

Prezentacije sa petog termina nastave možete preuzeti ovde i ovde.

Formular za identifikacioni karton možete preuzeti ovde.

Formular za dijagram toka procesa možete preuzeti ovde.

Formular šematskog prikaza procesa (dokument je izvorno rađen u prigramu Microsoft Visio, i potrebno ga je imati za editovanje formulara) možete preuzeti ovde.

Matricu za analizu aktivnosti procesa iz aspekta dodavanja vrednosti možete preuzeti ovde.

5W1H matricu možete preuzeti ovde.

Tabelu aktivnosti koje dodaju/ne dodaju vrednost uz akciju za svaku aktivnost možete preuzeti ovde.

Tabelu za predložena poboljšanja možete preuzeti ovde.

Materijal sa II termina nastave

Prezentaciju za izradu liste priorotetnih, kritičnih i ključnih procesa možete preuzeti ovde.

Prezentaciju rangiranja procesa možete preuzeti ovde.

Prezentaciju registara procesa možete preuzeti ovde.

Formular za rangiranje procesa možete preuzeti ovde.

Formular liste PKK možete preuzeti ovde.

Formular za izradu registra procesa možete preuzeti ovde.

Materijal sa petog termina nastave

Prezentacije sa petog termina nastave možete preuzeti ovde i ovde.

Formular za identifikacioni karton možete preuzeti ovde.

Formular za dijagram toka procesa možete preuzeti ovde.

Formular šematskog prikaza procesa (dokument je izvorno rađen u prigramu Microsoft Visio, i potrebno ga je imati za editovanje formulara) možete preuzeti ovde.

Matricu za analizu aktivnosti procesa iz aspekta dodavanja vrednosti možete preuzeti ovde.

5W1H matricu možete preuzeti ovde.

Tabelu aktivnosti koje dodaju/ne dodaju vrednost uz akciju za svaku aktivnost možete preuzeti ovde.

Tabelu za predložena poboljšanja možete preuzeti ovde.