Author Archives: korisnik

Konačni rezultati ispita u oktobarskom ispitnom roku

Konačne rezultate ispita u oktobarskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Na spisku su samo studenti koji su položili ispit.

U rezultate usmenog dela ispita su već uračunati bonusi sa rezimea gradiva (ko ima) a u konačne rezultate su uračunati bodovi osvojeni na nastavi.

Sve eventualne primedbe na rezultate ispita možete poslati na mejl nastavnika najkasnije do srede 23,09.2020, do 12 časova. Nakon toga će ocene biti unete u sistem, i naknadne primedbe neće biti uvažene.

Upis ocena u indeks će biti organizovan kasnije.

Konačni rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku

Konačne rezultate ispita u septembarskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

U rezultate usmenog dela ispita su već uračunati bonusi sa rezimea gradiva (ko ima) a u konačne rezultate su uračunati bodovi osvojeni na nastavi.

Sve eventualne primedbe na rezultate ispita možete poslati na mejl nastavnika najkasnije do utorka 08,09.2020, do 15 časova. Nakon toga će ocene biti unete u sistem, i naknadne primedbe neće biti uvažene.

Upis ocena u indeks će biti organizovan kasnije.

Rezultati pismenog dela ispita u septembarskom ispitnom roku

Sledeći studenti su položili ceo pismeni deo ispita:

  • Terzić Anđela            26
  • Krstić Nemanja          26

Sledeći studenti su položili II deo pismenog dela ispita:

  • Njagojević Sara        11
  • Vrećo Dijana             13
  • Vukić Una                 13
  • Ponjavić Jana           16

Uvid u radove će se održati na zahtev studenata preko platforme Teams.

Konačni rezultati ispita u avgustovskom ispitnom roku

Konačne rezultate ispita u avgustovskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

U rezultate usmenog dela ispita su već uračunati bonusi sa rezimea gradiva (ko ima) a u konačne rezultate su uračunati bodovi osvojeni na nastavi.

Sve eventualne primedbe na rezultate ispita možete poslati na mejl nastavnika najkasnije do subote 22,08.2020, do 16 časova. Nakon toga će ocene biti unete u sistem, i naknadne primedbe neće biti uvažene.

Upis ocena u indeks će biti organizovan kasnije.

Letnja Kaizen škola

Kaizen institut organizuje letnju Kaizen školu u vidu besplatnih on-line seminara, na temu “Kako povećati produktivnost uz pomoć KAIZEN metodologije”.

Više informacija o školi i registraciji možete pronaći ovde.

Konačni rezultati ispita u julskom ispitnom roku

Rezultate usmenog dela ispita, i konačne rezultate u julskom ispitnom roku, možete pogledati ovde.

U rezultate su uračunati svi bonusi ostvareno u toku semestra.

Studentima koji su u prethodnom roku položili ispit, a prijavili ga i za julski rok, će biti upisano 3 (nije izašao).

Studenti koji imaju neku primedbu na rezultate ili nisu zadovoljni ocenom i neće da im se ona unese u ovom ispitnom roku, treba da se jave najkasnije do petka 17.07. do 10 časova na mejl predmetnog nastavnika.