Author Archives: korisnik

Rezultati pismenog dela ispita – jun 2018

Sledeći studenti su položili I deo gradiva (max 30, za prolaz 16):

  • Jevtić Nemanja          20
  • Jeremić Uroš             30

Sledeći studenti su položili II deo gradiva (max 20, za prolaz 11):

  • Vranić Ivana              15
  • Tomašević Maja        16
  • Đurakić Kristina        13
  • Ostojić Maja              16
  • Tomović Ivana           18
  • Šmic Anja                  15
  • Kovačević Nikola       18

Sledeći studenti su položili ceo pismeni deo ispita (max 50, za prolaz 26):

  • Marinković Nađa        29

Uvid u radove će biti organizovan sledeće nedelje u terminu koji će biti naknadno istaknut.

Raspored polaganja II kolokvijuma (teorija)

Spisak studenata koji mogu da polažu kolokvijum možete pogledati ovde.

Studenti sa rednim brojem od 1 do 50 polažu kolokvijum u 11:15.

Studenti sa rednim brojem od 51 do 95 polažu kolokvijum u 10:15.

Kolokvijum traje 45 minuta.

Nije moguća promena smene!!!

Rezultati II kolokvijuma (zadaci)

Rezultate drugog kolokvijuma (zadaci) možete pogledati ovde.

Maksimalan broj poena je 20. Za prolaz je bilo neophodno ostvariti 11 poena.

Studenti koji žele da pogledaju svoj rad to mogu da urade u ponedeljak 28.05 u 18h u kabinetu 311c.