Konačni rezultati ispita u avgustovskom ispitnom roku

Konačne rezultate ispita u avgustovskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

U rezultate usmenog dela ispita su već uračunati bonusi sa rezimea gradiva (ko ima) a u konačne rezultate su uračunati bodovi osvojeni na nastavi.

Sve eventualne primedbe na rezultate ispita možete poslati na mejl nastavnika najkasnije do subote 22,08.2020, do 16 časova. Nakon toga će ocene biti unete u sistem, i naknadne primedbe neće biti uvažene.

Upis ocena u indeks će biti organizovan kasnije.