Rezultati pismenog dela ispita u oktobarskom ispitnom roku

Sledeći studenti su položili II deo pismenog dela ispita:

  • Milosavljević Nikola      20
  • Milićević Luka              16
  • Simonović Aleksandra 16

Uvid u radove će se održati na zahtev studenata preko platforme Teams.