Konačni rezultati u junskom ispitnom roku

Konačne rezultate u junskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

U koloni kol. 2 rez su rezultati studenata koji su polagali drugi deo teorije sa već uračunatim bonusima sa drugog rezimea gradiva.

U koloni usmeni su rezultati studenata koji su polagali celu teoriju, u koje su uračunati i prvi i drugi rezime gradiva.

U ukupne poene su uračunati poeni sa nastave (nas1, nas2, nas3, nas4 i TOC).

Neophodno je da se studenti koji su nezadovoljni krajnjim rezultatom, i neće da im se ocena upiše u sistem, jave na mejl nastavnika najkasnije do nedelje 05.07.2020. do 18 časova. U suprotnom, smatraće se da su zadovoljni ocenom, i ocene će biti unete u sistem. Upis ocena u indeks će biti organizovan naknadno, imajući u vidu epidemiološku situaciju i preporuke o merama zaštite.

Rezultati Projektnog zadatka

Rezultate Projektnog zadatka možete pogledati ovde.

Timovi “Boj Komerc” i “Electro Store” imaju identične elemente u zaključku, i radovi će biti ocenjeni tek kada dobijem pojašnjenje kako su se apsolutno iste stvari našle u dva različita Projektna zadatka.