Januarski ispitni rok

Studenti koji nisu predali svih pet delova projektnog zadatka, mogu to da učine u sredu, 18.01.2017. u 14h, u kabinetu 311c.

Na usmeni deo ispita mogu da izađu samo studenti koji su prijavili ispit u januarskom roku i imaju pozitivno ocenjen projektni zadatak.

Usmeni deo ispita (i u celini i parcijalno) se polaže u četvrtak, 19.01.2017. u 9h u B009.

Upis ocena (za sve studente) će biti u petak, 27.01.2017. u 13h u sali 006.