Author Archives: korisnik

Materijal sa petog termina nastave

Prezentacije sa petog termina nastave možete preuzeti ovde i ovde.

Formular za identifikacioni karton možete preuzeti ovde.

Formular za dijagram toka procesa možete preuzeti ovde.

Formular šematskog prikaza procesa (dokument je izvorno rađen u prigramu Microsoft Visio, i potrebno ga je imati za editovanje formulara) možete preuzeti ovde.

Matricu za analizu aktivnosti procesa iz aspekta dodavanja vrednosti možete preuzeti ovde.

5W1H matricu možete preuzeti ovde.

Tabelu aktivnosti koje dodaju/ne dodaju vrednost uz akciju za svaku aktivnost možete preuzeti ovde.

Tabelu za predložena poboljšanja možete preuzeti ovde.

Praksa u kompaniji Robert Bosch d.o.o.

Kompanija Robert Bosch doo je raspisala konkurs za plaćenu praksu u odeljenju industrijskog inženjerstva u trajanju od 6 meseci, koja je namenjena studentima završnih godina osnovnih i master akademskih studija. Sve ostale informacije možete pronaći ovde.