Praksa u kompaniji Robert Bosch d.o.o.

Kompanija Robert Bosch doo je raspisala konkurs za plaćenu praksu u odeljenju industrijskog inženjerstva u trajanju od 6 meseci, koja je namenjena studentima završnih godina osnovnih i master akademskih studija. Sve ostale informacije možete pronaći ovde.

Odbrana seminarskih radova

Odbrana seminarskih radova podrazumeva kratku prezentaciju rada urađenu u PPT formatu u trajanju od 5 minuta sa obrazlaganjem samo suštinskih elemenata seminarskog rada.

Predaja i odbrana seminarskih radova u januarskom ispitnom roku

Ukoliko studenti žele da im se pre finalne predaje komentariše seminarski rad, potrebno je da ga pošalju (u elektronskom obliku) najkasnije u petak 13.01. do 11 časova. Za sve seminarske radove koji stignu nakon ovog roka će se smatrati da su poslati u finalnom obliku, i kao takvi će biti ocenjeni, bez mogućnosti neknadne korekcije seminarskog rada.

Ukoliko studenti ne žele da im se seminarski rad komentariše pre finalne predaje, ili žele da predaju finalnu verziju sa ugrađenim komentarima, potrebno je da ga pošalju (elektronsku verziju) najkasnije u sredu 18.01. do 11 časova.

Odbrana seminarskih radova (obavezna) će biti organizovana u četvrtak 19.01. u terminu ispita iz Osnova industrijskog inženjerstva.

Nadoknada vežbi

Studenti koji su izostali sa nastave u terminima radionica potrebno je da dođu sutra (petak 9.12.) od 11 do 13h da preuzmu materijal radi nadoknade poena. Određeni broj poena će moći da se nadoknadi preko testa.