Obaveštenje o pristiglim seminarskim radovima

Svi radovi koji su stigli do definisanog roka su pregledani. Konačan broj poena na seminarskom radu će biti dodeljen nakon odbrane.