Rezultati usmenog dela ispita u aprilskom ispitnom roku

Mrvić Jovana               48 poena

Savić Kristina              36 poena

Savković Ivana            27 poena

Termin upisa ocene će biti objavljen u ponedeljak 10.04.