Upis ocene za studente koji nisu ocenu upisali u junskom ispitnom roku

Upis ocene za studente koji nisu ocenu upisali u junskom ispitnom roku će se održati u terminu koji će biti definisan za upis ocene u septembarskom ispitnom roku.

Sve dodatne informacije će biti blagovremeno istaknute na sajtu predmeta.