Predaja seminarskih radova u januarskom ispitnom roku

Rok za predaju finalne verzije seminarskih radova za studente koji ispit hoće da polažu u januarskom ispitnom roku je subota 30.01.2021. do ponoći.

Seminarski rad treba poslati na adresu dragana.stojanovic@fon.bg.ac.rs