Materijal sa predavanja

Materijal sa predavanja iz predmeta Upravljanje performansama i zaradama možete preuzeti ovde.

Skriptu za pripremu ispita možete preuzeti ovde.