Rezultati pismenog dela ispita – septembar 2017

Ceo ispit (za prolaz je bilo neophodno ostvariti minimum 26 poena od 50):

  • Lukić Bojana          26
  • Alimpijević Ana      30
  • Andrić Aleksandra 30

II deo ispita (za prolaz je bilo neophodno ostvariti minimum 11 poena od 20):

  • Ikonić Dragana     19
  • Cekovski Dragana 19
  • Nedeljković Miloš    17
  • Milenković Ana       20
  • Radosavljević Vukan 15