Rezultati pismenog dela ispita u julskom ispitnom roku

Ceo ispit (za prolaz je bilo potrebno osvojiti minimum 26 poena, oba zadatka nose 50 poena):

  • Radenković Aleksandra          39
  • Milanov Vanja                          38
  • Popović Bojana                       43

II deo ispita (za prolaz je bilo potrebno osvojiti minimum 11 poena, ceo zadatak je nosio 20 poena):

  • Šćelović Jelena                       16
  • Beljaković Snežana                 14
  • Dimitrov Mihailo                       15

Uvid u radove će se održati u četvrtak 06.07. u 13h u kabinetu 311c.