Uvid u radove sa pismenog dela ispita

Uvid u radove sa pismenog dela ispita u junskom ispitnom roku će se održati u petak 23.06. u 13 časova u kabinetu 311c.