Raspored polaganja pismenog dela ispita u oktobarskom ispitnom roku

Raspored polaganja pismenog dela ispita u septembarskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

U rasporedu se nalaze svi studenti koji su prijavili ispit. Studenti koji su položili pismeni deo ispita u nekom od prethodnih rokova, ne izlaze sada ponovo na pismeni.