Rezultati usmenog dela ispita u septembarskom ispitnom roku

Rezultate usmenog dela ispita u septembarskom ispitnom roku, kao i ukupan broj bodova osvojenih iz predmeta Proizvodni sistemi, možete pogledati ovde.

Na spisku su samo studenti koji su položili ceo ispit. Broj poena studenata koji su pali se može saznati isključivo na uvidu u radove.

Uvid u radove će se obaviti u utorak u sali i terminu koji će naknadno biti definisani.

Mole se studenti da provere bonus poene ostvarene u toku semestra, i ukoliko ima primedbi jave najkasnije u utorak do 12 sati na e-mail tomasevici@fon.bg.ac.rs. Naknadne reklamacije na bonus poene neće biti uzimane u obzir.