Rezultati pismenog dela ispita – jul 2017

Rezultate pismenog dela ispita u julskom ispitnom roku, kao i termine polaganja usmenog dela ispita možete pogledati ovde.

U poene u tabeli su uračunati bodovi osvojeni na vežbama na zadatku za 5 poena (koji se radio timski).

Studentima koji su radili timsko istraživanje (prethodnih godina) su u tabeli prikazani prepolovljeni poeni, i oni će se kao takvi dodavati na konačan broj poena (ne samo na usmeni deo ispita, kao što je to do sada bila praksa).

Uvid u radove će se održati u danas (ponedeljak, 10.07.2017). u sali C002 po sledećem rasporedu:

  • I grupa  – u 14 sati;
  • II grupa  -  14:30 sati.