Poslednji termin za predaju projektnog zadatka (za junski ispitni rok)

Preostali delovi projektnog zadatka se mogu predati u ponedeljak, 12.06.2017. 09-10h, u KABINETU 311C.

Studenti koji ne predaju sve delove u navedenim terminima, neće moće da izađu na ispit u junskom ispitnom roku.

Studenti, koji do sada nisu predali nijedan deo projektnog zadatka, moraju predati isti u celini (svih pet delova odjednom).

Termini predaje projektnog zadatka (za junski ispitni rok)

Preostali delovi projektnog zadatka se mogu predati u sledećim terminima:

  • sreda, 07.06.2017. 8:30-8:50h, kabinet 311c
  • petak, 09.06.2017. 17:30-18:00h, kabinet 311c
  • ponedeljak, 12.06.2017. 09-10h, sala C002.

Studenti koji ne predaju sve delove u navedenim terminima, neće moće da izađu na ispit u junskom ispitnom roku.

Studenti, koji do sada nisu predali nijedan deo projektnog zadatka, moraju predati isti u celini (svih pet delova odjednom).