Vesti »

Rezultati praktičnog dela ispita – kraj semestra

Konačne rezultate ostvarene na projektnom zadatku, kao i na vežbama tokom semestra možete pogledati ovde.

Sivom bojom su označeni studenti koji nemaju dovoljno poena za praktični deo ispita.

Poslednji termin za predaju preostalih delova projektnog zadatka, za junski ispitni rok, je 14.06. 2018. u 10h, kadbinet 311c.