Oktobarski ispitni rok – predaja Projektnog zadatka

Predaja projektnog zadatka za oktobarski ispitni rok će biti u ponedeljak 18.09.2017. od 13-13:30h u sali 210.