Termin za predaju projektnog zadatka (za julski ispitni rok)

Preostali delovi projektnog zadatka se mogu predati u ponedeljak, 10.07.2017. 13-14h, u KABINETU 311C.

Studenti koji ne predaju sve delove u navedenim terminima, neće moće da izađu na ispit u julskom ispitnom roku.

Studenti, koji do sada nisu predali nijedan deo projektnog zadatka, moraju predati isti u celini (svih pet delova odjednom).