Prezentacije sa vežbi 2021

Prezentaciju sa prvih vežbi možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa drugih vežbi možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa trećih vežbi možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa četvrtih vežbi možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa petih vežbi možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa šestih vežbi možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa sedmih vežbi možete preuzeti ovde.

Prezentacije sa predavanja 2021

Prezentaciju sa prvog predavanja možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa drugog predavanja možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa trećeg predavanja možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa četvrtog predavanja možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa petog predavanja možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa šestog predavanja možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa sedmog predavanja možete preuzeti ovde.