Vesti »

Okvirni spisak tema za seminarski rad

Okvirni spisak tema za seminarske radove možete pogledati ovde.

Spisak nije konačan, i mogu se dogovoriti druge teme koje su interesantne studentima. Seminarski rad može biti i primena pravaca unapređenja po Gemba Kaizenu u nekoj kompaniji (ovo se može povezati sa stručnom praksom), ili na nekom procesu sa kojim se često susrećete (na primer, neki administrativni proces na fakultetu, aktivnosti u domaćinstvu, …).

Bez obzira na izabranu temu, seminarski rad bi trebalo da zadovolji osnovne kriterijume koji su kako tehničkog tako i suštinskog karaktera. Uputstvo koje možete koristiti u toku pisanja seminarskog rada možete pogledati ovde.