Vesti »

Rok za predaju seminarskih radova u junskom ispitnom roku

Krajnji rok za predaju radova u junskom ispitnom roku je petak 23.06.2017. do ponoći.

Studenti koji žele da pošalju rad na proveru, pre konačne predaje, to mogu da urade najkasnije do petka 16.06.2017. do 12 časova (podne). Za radove koji stignu nakon ovog roka će se smatrati da su stigli u konačnoj formi, i kao takvi će biti ocenjeni.

Mole se studenti da radove suštinski i tehnički oblikuju prema uputstvu za pisanje koje je podeljeno na prvom bloku nastave, a koje u elektronskom obliku možete preuzeti ovde.

Praksa u kompaniji BOSCH

Kompanija BOSCH trenutno ima otvorenu poziciju za praksu u odeljenju proizvodnje u fabrici u Pećincima. Praksa je plaćena, traje 6 meseci, i takođe postoji mogućnost zaposlenja. Budući da praksa podrazumeva direktnu saradnju sa klijentom (BMW), potrebno je dobro poznavanje nemačkog jezika. Više detalja možete videti ovde.

Pregled ostvarenih poena na praktičnom delu nastave

р бр презиме и име индекс I II III IV V
1 Бељаковић Снежана 2012/0699 15 20 18
2 Булут Урош 2012/0855
3 Бундало Софија 2013/0642 3 2 15 20 20
4 Вукосављевић Јована 2013/0500 3 2 15 20 20
5 Драгојевић Дуња 2012/0762 3 2 15 20 18
6 Живановић Бојана 2013/0539 15
7 Живић Марија 2013/0529 15 20
8 Ножинић Љубица 2013/0779 3 2 15 20 18
9 Оравец Кристина 2013/0530 15 20 18
10 Пајић Милош 2013/0537 3 2 15 20 18
11 Петровић Александар 2013/0794 3 2 15 20
12 Савичић Даница 2013/0517 15 20
13 Славински Стефан 2013/0782 3 2 15 20 20
14 Турнић Тијана 2013/0545 15 20 20
15 Чанковић Татјана 2013/0668 3 2 15 20 20

Termin nadoknade četvrte i pete vežbe će biti naknadno određen.

Plana rada u okviru petog bloka nastave

U sredu 03.05. će biti održan predrok, sa početkom u 11:15. Ispit se radi pismeno, i traje 45 minuta.

Od 12:15 će biti održane vežbe, koje će biti ocenjivane. Studenti koji ne polažu usmeni deo ispita u predroku dolaze na nastavu u 12:15.

Plan posete kompaniji Štark

Poseta će biti realizovana u sredu 26.04. Sastanak je na ulazu u korporativnu zgradu (ne ulaz u krug fabrike, kod kojeg je Štarkova prodavnica) u 9:45. Štark se nalazi u Bulevaru Peka Dapčevića 29. Linije gradskog prevoza koje prolaze blizu Štarka su 25, 25P, 39 i 50 (linija 39 staje najbliže ulazu, kod ostalih linija je potrebno preći dodatni put od oko 200m peške). Jasminka će nas sašekati u 10 sati i uvesti.

Plan daljih aktivnosti je sledeći:

  • 10:30 – 12:30 poseta proizvodnji i snimak postojećeg stanja, prema rasporedu koji je definisan na pretposladnjem bloku nastave;
  • 12:30 – 13:00 ručak;
  • 13:00 – 16:00 izrada rešenja i prezentacija (svaki tim će za prezentaciju predloga imati 15 minuta, što je ukupno 75 minuta, što znači da za izradu rešenja imate oko 90 minuta). Prezentacija bi trebalo da sadrži analizu postojećeg stanja, predloge unapređenja i akcioni implementacije predloženih rešenja (kada, kako, ko, da li su potrebna neka dodatna sredstva za implementaciju, …).

Materijal koji možete koristiti u provesu snimanja stanja i predlaganja poboljšanja će biti distribuiran na licu mesta.

Raspored blok nastave

29.3.

10:15-12:00

105

29.3.

12:15-14:00

105

05.04.

10:15-12:00

105

05.04.

12:15-14:00

105

12.04.

10:15-12:00

105

12.04.

12:15-14:00

105

26.04.

10:15-12:00

105

26.04.

12:15-14:00

105

03.05.

10:15-12:00

105

03.05.

12:15-14:00

105