Author Archives: korisnik

Plana rada u okviru petog bloka nastave

U sredu 03.05. će biti održan predrok, sa početkom u 11:15. Ispit se radi pismeno, i traje 45 minuta.

Od 12:15 će biti održane vežbe, koje će biti ocenjivane. Studenti koji ne polažu usmeni deo ispita u predroku dolaze na nastavu u 12:15.

Plan posete kompaniji Štark

Poseta će biti realizovana u sredu 26.04. Sastanak je na ulazu u korporativnu zgradu (ne ulaz u krug fabrike, kod kojeg je Štarkova prodavnica) u 9:45. Štark se nalazi u Bulevaru Peka Dapčevića 29. Linije gradskog prevoza koje prolaze blizu Štarka su 25, 25P, 39 i 50 (linija 39 staje najbliže ulazu, kod ostalih linija je potrebno preći dodatni put od oko 200m peške). Jasminka će nas sašekati u 10 sati i uvesti.

Plan daljih aktivnosti je sledeći:

  • 10:30 – 12:30 poseta proizvodnji i snimak postojećeg stanja, prema rasporedu koji je definisan na pretposladnjem bloku nastave;
  • 12:30 – 13:00 ručak;
  • 13:00 – 16:00 izrada rešenja i prezentacija (svaki tim će za prezentaciju predloga imati 15 minuta, što je ukupno 75 minuta, što znači da za izradu rešenja imate oko 90 minuta). Prezentacija bi trebalo da sadrži analizu postojećeg stanja, predloge unapređenja i akcioni implementacije predloženih rešenja (kada, kako, ko, da li su potrebna neka dodatna sredstva za implementaciju, …).

Materijal koji možete koristiti u provesu snimanja stanja i predlaganja poboljšanja će biti distribuiran na licu mesta.

Raspored blok nastave

29.3.

10:15-12:00

105

29.3.

12:15-14:00

105

05.04.

10:15-12:00

105

05.04.

12:15-14:00

105

12.04.

10:15-12:00

105

12.04.

12:15-14:00

105

26.04.

10:15-12:00

105

26.04.

12:15-14:00

105

03.05.

10:15-12:00

105

03.05.

12:15-14:00

105

Praksa u kompaniji Robert Bosch d.o.o.

Kompanija Robert Bosch doo je raspisala konkurs za plaćenu praksu u odeljenju industrijskog inženjerstva u trajanju od 6 meseci, koja je namenjena studentima završnih godina osnovnih i master akademskih studija. Sve ostale informacije možete pronaći ovde.