Predaja seminarskih radova u septembarskom ispitnom roku

Studenti koji žele da polože ispit u septembarskom ispitnom roku treba da predaju seminarske radove najkasnije do petka 01.09. do 17 časova.

Radove slati na tomasevici@fon.bg.ac.rs