Pregled ostvarenih poena na praktičnom delu nastave

р бр презиме и име индекс I II III IV V
1 Бељаковић Снежана 2012/0699 15 20 18
2 Булут Урош 2012/0855
3 Бундало Софија 2013/0642 3 2 15 20 20
4 Вукосављевић Јована 2013/0500 3 2 15 20 20
5 Драгојевић Дуња 2012/0762 3 2 15 20 18
6 Живановић Бојана 2013/0539 15
7 Живић Марија 2013/0529 15 20
8 Ножинић Љубица 2013/0779 3 2 15 20 18
9 Оравец Кристина 2013/0530 15 20 18
10 Пајић Милош 2013/0537 3 2 15 20 18
11 Петровић Александар 2013/0794 3 2 15 20
12 Савичић Даница 2013/0517 15 20
13 Славински Стефан 2013/0782 3 2 15 20 20
14 Турнић Тијана 2013/0545 15 20 20
15 Чанковић Татјана 2013/0668 3 2 15 20 20

Termin nadoknade četvrte i pete vežbe će biti naknadno određen.