Poeni na Projektnom zadatku za studente koji su nedostajuće delove predali u februarskom ispitnom roku

Na spisku je dat konačan broj poena, kao rezultat ukupnog broja poena ponderisanog koeficijentom koji je dobijen za prisustvo na vežbama:

  • Stevanović Nada               75,05 (10 poena na petom delu)
  • Bogdanović Jovan             56,07 (8 poena na trećem delu, 8 na četvrtom, 10 na petom)